Shastro me likha hai ki
pati-patni ek hi gaadi ke do pahiye hain.
Agar dono me se ek bhi kharab ho jaye to gaadi nahi chal sakti.
Moral: STEPNY SAATH RAKHO.

20

Hindi