5 panchi ped dali par baithe the.
Shikari ne ek ko mar diya or 3 udd gaye.
Par ek panchi baitha raha.
Kyon?
Bas haramipana hai,
"NAHI HATENGE"

01

Hindi