Dhokha de ke Dosti karo lekin
Dosti kar ke dhokha mat dena

Soch Ke Dosti karo
Leking Dosti karke mat Socho,

Dil Dukha ke Dosti karo
Lekin Dosti karne ke baad Dil mat dukhao..

20

Hindi |