ਅਸੀ ਨੀਵੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ
ਉੱਚੇ ਬਣਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ
ਹੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ..

9334

Punjabi |
mani_01_thought.jpg

Look up and not down.
Look forward and not back.
Look out and not in.
Lend a hand.

- Edward Everett Hale

12

English |

Some great purifiers :
Bath purifies Body
Meditation purifies Mind, Prayer purifies Soul,
Charity purifies Wealth, Fast purifies Health
and
Forgiveness purifies Relations..!

10

English |

In archaeology you uncover the unknown.
In diplomacy you cover the known. - Thomas Pickering

01

English |

Flowers blossom even in forest,
where there is nobody to admire their beauty,
Lets continue our good work honestly,
Even if nobody appreciates us..

00

English |
thinking-duck.jpg

At times our examples can be wrong
but when our intentions become wrong
then there is a problem..

22

English |

If you have a heart
obey your mind
you can win the whole world .
If you have a mind that
obey your heart
you can win the love of so many hearts.

10

English

Agar zindagi jeeni hai maze mein,
to nafrat se bhi mohabbat karna seekh.

256

Hindi

life never seems to be the way we want it,
but we live in the best way we can.
There's no perfect life but
we can fill it with perfect moments.....

00

English

When you stop chasing the wrong things
you give the right things a chance to catch you..

00

English |

Why are we made to WRITE with PENCIL when we are SMALL
& later on with PEN?
Because MISTAKES
made at that time are allowd to be ERASED
but not later on!

20

English

ना कोई किसी से दूर होता है
न कोई किसी के पास होता है
रिश्ते खुद चलके आते हैं
जब कोई किसी के नसीब में होता है ..

169

Hindi |