Woh aaj bhi keh dein
mujhe ghulam bana lenge
tanha yeh jannat
mujhe kabool nahi..

00

Urdu |