Happy Ganesh Chaturthi - Joy Elephant Drawing

Pee kar jhooth nahi bolta fir bhi
baaton par meri kisi ko aitbaar nahi..

21

Hindi |