Sadak par roshni sahi
fir bhi sambhal kar chaliye
yahaan har jurm ka gunhagaar
sharaabi hi hai..

34

Hindi |