ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਜਰੂਰ ਆ
ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ..

- Simranjit
60

Punjabi |

Recommended for You »

  1. ਤੂੰ ਵਿਥ ਪਾਈ ਮੈਂ ਵਿਥ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆਯਾ ..
  2. Mandir Bhi Tha Uska Pata Masjid Bhi Thi Uski Khabar Bhatke ..
  3. Agar Zindagi Jeeni Hai Maze Mein To Nafrat Se Bhi Mohabbat ..
  4. Sense Gratification Means We Are Using The Instrument Human Body Meant For ..
  5. Welcome To New Morning With A Smile On Your Face Love ..
  6. Curiosity Killed The Cat ..
  7. Easy Way To Kill An Ant Mix Chilli Powder With Sugar ..
  8. Lady To Punjab Police Ji Mere Pati 5 Din Pehle Gobhi ..
  9. Life Before Marriage Is Airtel U Can Express Urself After ..
  10. Who Is Stopping You To Think Beyond Thoughts ..

Share & Let Everyone Read

Draw shape below and click submit button to send us your message:
आओ खेलें

लाल बूढ़क्की छू..

anagram quiz

About Us


Our logo expands to iOLdot - Ik Oankaar Lazeez Dimension of Texting which tries to reflect our ideology.

The purpose of this website is to develop a Dimension to Texting through the Aesthetics of Words by providing Unique, Decent, Pleasant, Pure, Gentle, Clean, Refined, Inoffensive Thought Provoking Wisdom Quotes, Funny Jokes, Shayari, Motivational SMS, Greetings, Wishes, Proverbs, Dohe, Love Messages & much more.. We also encourage you to be part of this journey & share your creative content with us. Play your flute here..What's more


moderated-content-kids-safe

Moderated Content

Safe for people of all Age Groups including Children.
sms-api-always-win

API

Display SMS on your Website or Blog at Zero Cost.
rate-content

SMS Rating

Gives You Power to Rate Content.
« Stay In Touch »

Quality Improvement Initiative

Quality Improvement Program

On September 13, 2015 we took an initiative towards delivering high quality content. With every Lazeez SMS you will find two thumbs - one for upvote and one to downvote.

Sample thumb screenshot

You can cast your vote simply by clicking on the thumb icon.