Chima badein ko chaahiye, choten ko utpat,
ka Rahim hari ko ghatyo, jo bhrigu maari laat.

Meaning: Forgiveness should be a trait of elderly.

00

Hindi |
arrow-leftarrow-right