Ek Chinti aur Haathi ko Prem ho gaya..
Chinti ke Maa-Baap ne Shaadi se inkar kar diya..
Reason poocha to kaha:
Ladke ke daant Baahar hai!!

82

Hindi
arrow-leftarrow-right