Shabad shabad sab koye kahein, shabad ka karo vichaar,
ek shabad sheetal kare, ek shabad de jaar..

01

Hindi |
arrow-leftarrow-right
mani_04_dohe.jpg

Kabir meri jaat ko sab ko hasne-haar
balihaari is jaat ko jit japeo sirjin-haar..

00

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Khair, khoon, khaansi, khushi, baer, preeti, madya-paan,
Rahiman daabe na dabe, jaanat sakal jahaan.

Meaning: Prosperity, death, cough, happiness,
enmity, happiness and drinking cannot get hidden for long.

42

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Bipati bhae dhan na rahe, rahe jo lakh crore,
nabh taare chhip jat hain, jyon rahim ye bhor.

Meaning: In bad times, one loses all wealth just
like stars go away at dawn.

00

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Kabir mulan munare kia chareh, Sain na bahira hoi
ja karan tu baang deh, dil hi bhitar joi

Saikh saboori bahra, kia huj kabe jai
Kabir ja ki dil sabat nahin, ta kau kahan Khudai

Kabir Allah ki kar bandagi, jih simrat dukh jai
dil mahi Sain pargate bujhe balanti nai.

21

English |
arrow-leftarrow-right

Jaise maya man rame, taisa ram ramaaye
tara mandal bedhi ke, tab amrapur jaaye..

21

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Kahe Rahim sampati sage, banat bahut bahu reet,
bipati kasauti je kase, tei saanche meet..

Moral: A friend in need is a friend indeed.

197

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Haathon parbat faadte, samundar ghoont bharaaye
te munivar dharti gale, ka koi garab karaaye..

20

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Mala ferat joog bhaya, mita na man ka fer
kar ka man ka daari de, man ka manka fer..

12

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Naam japat daridri bhala, tooti ghar ki chaan
kanchan mandir jaari de, jahaan na satguru gyan..

24

Hindi |
arrow-leftarrow-right

Dukh mein sumiran sab karein, sukh mein kare na koi
jo sukh mein sumiran kare, to dukh kaahe ko hoye..

32

Hindi |
arrow-leftarrow-right