Saadi Jithe Laggi Ae Te Laggi Rehn De
- Gurdas Maan

ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਏ, ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਸਾਂਈਂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਰੋਮਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਬਾਬੇਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਮਲੇਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵੱਡੀ ਏ
ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਪਣੀ ਨੂੰ ਬੀਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇਰਾ - ਤੇਰਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇਰਾਂ ਦੂਣਾ ਛੱਬੀ ਏ, ਤੇਰਾਂ ਦੂਣਾ ਛੱਬੀ ਏ
ਤੇ ਛੱਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਗ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਫ਼ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਫ਼ਤੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਯਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ - ਚੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਨਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਂ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਹਣੇ ਪੀਣੀ ਛੱਡੀ ਏ, ਜਿਹਣੇ ਪੀਣੀ ਛੱਡੀ ਏ
ਤੇ ਛੱਡੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ
ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੇ ਉਠਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ
ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ
ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ
ਤੇ ਭੱਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਏ, ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ

ਲੈਣਾ ਕੀ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਐਂਵੇ ਉੱਚਾ - ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ
ਖੱਟ ਲੈ ਕਮਾਈ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ - ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ
ਮਰਜਾਣੇ ਮਾਨਾਂ ਦੇਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ
ਕਿ ਲੈਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਦੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਏ
ਤੇ ਦੱਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ
ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ..

10

Punjabi |

Chithi likhde nu kalam puchan laggi,
tu kehnu dard sunaaun lagga,
koi tainu bhi yaad karda hai,
ke ainwe apna waqt gawaaun lagga.

60

Punjabi

Santa samosa wichon aaloo aaloo kha reha si
te bahar da hisa sut reha si.
Banta puchda hai ke
tu samosa cho sirf aaloo aaloo kyun kha reha hai..?
Santa : Dr. ne mainu baahar di cheezan khan to manaa kita hai..

01

Punjabi |

ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਬਾ ਹੁਸਨ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਉਤੇ
ਕੋਈ ਅਜ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲ ਮਰੇ ਮੇਲਾ ਲਗਿਆਂ ਰਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਉਤੇ
ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਲਕੜਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ
ਜੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਵੀ ਹੋਣ ਗਿਲੀਆਂ
ਅਗ ਲਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਤੇ..

01

Punjabi |

Laggi ik bimaari nu mudtaan beet gaiyaan,
dil te chaldi aari nu mudtaan beet gaiyaan,
ki samjhaavaan bebas apne naina nu,
ik dekhi shakl pyaari nu mudtaan beet gaiyaan.

70

Punjabi

ਦਾਤਾ ਓਹੁ ਨ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰਿ ਮੰਗਣਿ ਜਾਈਐ।
ਹੋਛਾ ਸਾਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਈਐ।
ਸਾਹਿਬੁ ਓਹੁ ਨ ਸੇਵੀਐ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹਾਈਐ।
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਕਟਈ ਓਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਲਾਈਐ।
ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਕਿਉਂ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ।
ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ।੧੫।
- ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ

43

Punjabi |

ਉੜਤੇ ਹੁਏ ਪਰਿੰਦ ਕੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ
ਗੁਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਜੋ ਰੂਹ ਮੇਂ , ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ
ਤਾਰੀਕਿਓ ਮੇਂ ਬਰਕ ਔਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੇਂ
ਬਜ ਰਹਾ ਜੋ ਅਜ਼ਲ ਸੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ..

ਅਜ਼ਲ - eternity / without beginning

Udhte hue parind ki pravaaz ki talaash hai
gum ho chooki jo ruh mein, us aawaz ki talaash hai
taarikio mein barak aur sanjeedgi tufaan mein
baj raha jo ajal se, uss saaz ki talaash hai..

10

Punjabi |

Swere thwadi yaad aai te thwanu miss kita,
dine yaad aai te hor v miss kita,
jad raati yaad aai phir miss kita,
te jad jaan te ban aai te sms kita.

90

Punjabi

ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲ ਬਣਦੀ ਏ ..

Worship God as it will clear all your hurdles
for some it happens today for some it happens tomorrow..

11

Punjabi |

ਹਮੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਮਦਹ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ॥
ਅਜ਼ੋ ਹਾਸਿਲ ਉੱਮੀਦਿ ਹਰ ਮੁਸਤ ਮੰਦ ॥੨੫॥

10

Punjabi |

ਮੈਂ ਪੇ੍ਮੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ , ਪਰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਵੀ ਹਾਂ
ਸਚ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰ ਮੱਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ
ਓੁਂਝ ਤਾਂ ਦਿਸਾਂ , ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਪਰ ਅਦਿ੍ਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਧ ਤੇ ਗੁਬਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ..

Main premi guna da, par gunhagaar vi haan
sach da main pujaari par makaar vi haan
unj taan disaan, duniya da chaanan
par adrish vich, andh te gubaar vi haan..

20

Punjabi |

Recommended for You »

  1. A Mosquito Cried Out In Pain A Chemist Has Poisoned My ..
  2. Mausam Chaahe Badalte Rahe Par Yaadon Ke Phool Jaroor Khilenge Samay Badlegaa ..
  3. Faint Heart Never Won Fair Lady ..
  4. Love Is Feeling Guilty When You Hurt Her ..
  5. Better Ten Hairs On The Head Than One In The Soup ..
  6. Roz E Eid Gulaab Chehron Mein Usko Talash Karta Hoon Main Apne Aap ..
  7. Some People Don T Say Thanks After Receiving A Gift They Just Say अरे ..
  8. Husband Returns Home After Drinking N Says 2 Wife Darling ..
  9. Banta What Is Target Credit Card Breach ? Santa It Is The ..
  10. Boy I Love You Girl But I Love Someone Else Boy Ok No ..

Share & Let Everyone Read

Draw shape below and click submit button to send us your message:
आओ खेलें

लाल बूढ़क्की छू..

anagram quiz

About Us


Our logo expands to iOLdot - Ik Oankaar Lazeez Dimension of Texting which tries to reflect our ideology.

The purpose of this website is to develop a Dimension to Texting through the Aesthetics of Words by providing Unique, Decent, Pleasant, Pure, Gentle, Clean, Refined, Inoffensive Thought Provoking Wisdom Quotes, Funny Jokes, Shayari, Motivational SMS, Greetings, Wishes, Proverbs, Dohe, Love Messages & much more.. We also encourage you to be part of this journey & share your creative content with us. Play your flute here..What's more


moderated-content-kids-safe

Moderated Content

Safe for people of all Age Groups including Children.
sms-api-always-win

API

Display SMS on your Website or Blog at Zero Cost.
rate-content

SMS Rating

Gives You Power to Rate Content.
« Stay In Touch »

Quality Improvement Initiative

Quality Improvement Program

On September 13, 2015 we took an initiative towards delivering high quality content. With every Lazeez SMS you will find two thumbs - one for upvote and one to downvote.

Sample thumb screenshot

You can cast your vote simply by clicking on the thumb icon.