Ajab teri mehfil ka lutf hai zaalim,
kare kya rishi ke
saleeka bhi nahi aata
thirakna bhi nahi aata..

00

Urdu |