Subha subha uth ke do kaam kia karo
first ALLAH ka shukar ada kia karo
ke tum zinda ho
second
lux se nahaya karo ta ki doosre bhi zinda reh sakein.

51

Hindi |
arrow-leftarrow-right