ਅਨਲਹਕ ਅਜ਼ਲਬੇ ਮਨਸੂਰ ਹਮਚੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਲਕੁਲ ਕਰਦ।
ਕਿ ਆਰਦ ਤਾਬਿ ਈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਕੁਜਾ ਜਾਮੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਈਂ ਜਾ ।।

Details:
Mansoor iterated Anal-Haq as fluid flows out from a compresses bottle. No wine of the world can equate to the intoxication what is found in Naam Simran..

10

Persian |

ਹਮੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਮਦਹ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ॥
ਅਜ਼ੋ ਹਾਸਿਲ ਉੱਮੀਦਿ ਹਰ ਮੁਸਤ ਮੰਦ ॥੨੫॥

10

Punjabi |

Shaakhe umeed-e-aashiq
hargis samar nagirad
az aabe ashqe maijagaa'n
taa sabas ta nar baashad..

Details:
samar - fruit
maijagaa'n- eye pupils, aankh ki putli

00

Persian |

Bidaari ast zindagi a saahibaane shounk
goya haraam kardam aainda khwaabe subha..

ਬਿਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਸ਼ੌੰਕ
ਗੋਯਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦਮ ਆਇੰਦਾ ਖ੍ਵਾਬੇ ਸੁਬਹ..

00

Persian |

Khush bawad umar ki darr yaadi biguzard
warnah chee haasal ast ajeen gumbade kabood maraa..

Details:
Translation: Those life which pass in the praise of Lord are better
otherwise there is no benefit in coming under this blue sky.

00

Persian |

Hawaa-e-bandgi aavarad dar wajood maraa
vagarnah jaunki chunee aamdan nabood maraa..

Details:
Translation:The desire to recite your name brought me to this world.
Or else there was no reason for me to come here.

10

Persian |

ਅਨਲਹਕ ਅਜ਼ਲਬੇ ਮਨਸੂਰ ਹਮਚੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਲਕੁਲ ਕਰਦ।
ਕਿ ਆਰਦ ਤਾਬਿ ਈਂ ਸਾਹਿਬਾ ਕੁਜਾ ਜਾਮੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਈਂ ਜਾ ।।

Details:
Mansoor iterated Anal-Haq as fluid flows out from a compresses bottle. No wine of the world can equate to the intoxication what is found in Naam Simran..

10

Persian |

Recommended for You »

  1. Badalna Nahi Aata Humein Mausam Ki Tarah Har Rut Mein Unka ..
  2. When In Rome Do As The Romans Do ..
  3. As I Look Back My Life I Remember Tears I Cried Jokes ..
  4. Love Is Like A Bird If You Hold It Tightly It ..
  5. Ab Kahaan Hoon Kahaan Nahi Hoon Main Jis Jagah Hoon Wahaan ..
  6. Count Your Life By Smiles Not Tears Count Your Age By ..
  7. If You Can Do Something Good Then This Is The Right ..
  8. ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹਨ ਪਰ ਛੁਪਾਏ ਹਨ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ..
  9. Santa In London Went To Hotel To Eat Chicken He Forgot ..
  10. Aasmaano Ki Bijliyon Se Bhi Ab Darr Nahi Lagta Dosto Ne ..

Share & Let Everyone Read

Draw shape below and click submit button to send us your message:
आओ खेलें

लाल बूढ़क्की छू..

anagram quiz

About Us


Our logo expands to iOLdot - Ik Oankaar Lazeez Dimension of Texting which tries to reflect our ideology.

The purpose of this website is to develop a Dimension to Texting through the Aesthetics of Words by providing Unique, Decent, Pleasant, Pure, Gentle, Clean, Refined, Inoffensive Thought Provoking Wisdom Quotes, Funny Jokes, Shayari, Motivational SMS, Greetings, Wishes, Proverbs, Dohe, Love Messages & much more.. We also encourage you to be part of this journey & share your creative content with us. Play your flute here..What's more


moderated-content-kids-safe

Moderated Content

Safe for people of all Age Groups including Children.
sms-api-always-win

API

Display SMS on your Website or Blog at Zero Cost.
rate-content

SMS Rating

Gives You Power to Rate Content.
« Stay In Touch »

Quality Improvement Initiative

Quality Improvement Program

On September 13, 2015 we took an initiative towards delivering high quality content. With every Lazeez SMS you will find two thumbs - one for upvote and one to downvote.

Sample thumb screenshot

You can cast your vote simply by clicking on the thumb icon.