Is dil ki hai ek 'condition',
jisme nahi kisi ko 'permission',
sirf aap jaise dost ko hai 'admission',
woh bhi bina 'donation',
just maintain good 'relation'.

36

Hindi
arrow-leftarrow-right